Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe A hálózatok és a stabilitás
2. A tárgy angol címe Networks and Stability
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 NINCS
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
ELTE Komplex hálózatok elmélete
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Kertész János beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2006.02.01. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2006.02.20.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
alapvető sejtbiológiai és biokémiai ismeretek, angol nyelvi ismeretek kellenek
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Mérnökfiz.-fizikus és Matematikus szakok (ill. BSc MSc) szabadon választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
1. A hálózatok jellemzése (Kisvilágság, Skálafüggetlenség, A hálózatok hierarchiája, A hálózatok komplexitása.) 2-3. A hálózatok stabilitása (A jó és a rossz zaj, Relaxációs folyamatok: önszerveződő kritikus jelenségek, Hálózatkatasztrófák, A hálózatok fázisátmenetei, A hálózatok szinkronicitása, Hálózatstabilizálás, Mérnökök vagy barkácsolók?) 4. Atomok, molekulák, makromolekulák (Energia hálózatok, Gyenge kötések a fehérjék és az RNS felépítésében) 5-7. A sejteket stabilizáló gyenge kapcsolatok (Stresszfehérjék és más sejtes stabilizátorok, Hálózatok stressze, diverzitása és evolúciója, Sejtes hálózatok a rák, más betegségek, és az öregedés során) 8-10. A sejtes rendszerek hálózatai (Immunhálózatok, Transzporthálózatok, Izomhálózatok, Ideghálózatok, Pszichológia hálózati szemmel) 11. Társadalmi hálózatok (Állatközös.ségek (menopauza), Társadalmi hálózatok (modern kommunikációs eszközök), Cégek, embercsoportok) 12. Kulturális hálózatok (Nyelvi hálózatok, Regény, színdarab és filmhálózatok, Térhálózataink, Programhálózatok, Mérnökök és barkácsolók: egy új szintézis felé) 13 Globális hálózatok (Világkereskedelem, világgazdaság, A történelem hálózati fordulópontjai, Gyenge kapcsolatok, bizalom, társadalmi jólét) 14. Ökológiai hálózatok (Táplálékláncok, mindenevők, A Föld ökohálózata: Gaia) 15. A hálózatok stabilitásának összefoglalása
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
vizsga-
időszakban
vizsgadolgozat írása a kurzus tematikájának megfelelő témában, eredeti forrásmunkák alapján
13. Pótlási lehetőségek
az előadások anyaga a www.weaklink.sote.hu honlapon elérhető lesz
14. Konzultációs lehetőségek
email-en: csermely@puskin.sote.hu email címen
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Csermely Péter: A rejtett hálózatok ereje (Vince kiadó, 2005)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
5
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
5
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
7
16.7 Egyéb elfoglaltság
15
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Csermely Péter
egyetemi tanár
Semmelweis Egyetem, Vegytani I
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Kertész János