Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Diplomamunka-készítés
2. A tárgy angol címe Thesis work
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 20 + 0 f Kredit 20
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE47MC19 DiplomamunkaElők
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Kognitív Tudományi Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Babarczy Anna beosztása egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2011.10.14. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2011.12.05.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Kognitív Tanulmányok mesterszak kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A hallgató választott témavezetővel együttműködve felkészül a témának megfelelő szakirodalomból, megtervezi és megírja a diplom amunkáját.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Diplomamunka elkészítése vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
14. Konzultációs lehetőségek
Folyamatos konzultáció a témavezetővel
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Témának megfelelő tudományos szakirodalom
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
280
16.2 Félévközi felkészülés órákra
280
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
40
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
600
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
600
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Babarczy Anna
egyetemi adjunktus
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Racsmány Mihály