Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Energetika és fenntartható fejlődés
2. A tárgy angol címe Energy and Sustainable Development
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
BMETE80AF06,BMETE80MF21,BMETE809008
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Aszódi Attila beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2010.03.10. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2010.03.29.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Az Energetika BSc képzés gazdasási és humán kötvál tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
• a fenntartható fejlődés definíciója, értelmezése; • a fenntartható fejlődés vizsgálatával foglalkozó nemzetközi programok, törekvések, egyezmények; • az energiatermelés, az energiatermelési módok fejlődése és szerepe a fenntartható fejlődésben; • energiahordozó készletek; energiaellátás biztonsága; az energiaellátás és a gazdasági függetlenség kapcsolata; • globális felmelegedés, kiotói megállapodás, klímavédelem; • különböző energiatermelési módok összehasonlítása • a megújuló energiaforrások és a nukleáris energiatermelés szerepe az egészséges energiakoktélban; • atomenergia-hasznosítás fejlődése, fizikai alapjai; atomreaktorok műszaki felépítése és típusai; • atomenergia-rendszerek; hasadóanyag készletek, ezek összevetése egyéb primer energiahordozó készletekkel; • radioaktív sugárzás hatása az élő szervezetekre; • az atomenergia-hasznosítás rad.aktív hull. és melléktermékei; a rad.aktív hull. és a kiégett üzemanyagok kezelése, végső elhelyezése; • atomerőművek biztonsága és környezeti hatásai; nemzetközi együttműködések az atomenergia-haszn. és a non-proliferáció területén; • rendkívüli atomerőművi események, atomerőmű balesetek, okok, következmények és hatások (pl. Csernobil); • az atomenergia nem energetikai célú (orvosi, mezőgazdasági, ipari stb.) felhasználása; • az atomenergia-hasznosítás szerepe a hazai villamosenergia-igények kielégítésében; a paksi atomerőmű; • az atomtörvény; a nukleáris létesítmények hazai és nemzetközi ellenőrzési rendszere;
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
vizsga-
időszakban
vizsga
13. Pótlási lehetőségek
14. Konzultációs lehetőségek
Az előadó a megbeszélt időpontokban a hallgatók rendelkezésére áll
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
9
16.3 Felkészülés zárthelyire
7
16.4 Zárthelyik megírása
2
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
14
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Aszódi Attila
egyetemi docens
Nukleáris Technikai Intézet
Dr. Csom Gyula
egyetemi tanár (prof.emeritus)
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Sükösd Csaba