Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Nukleáris technika laboratórium
2. A tárgy angol címe Nuclear Techniques Laboratory
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 4 f Kredit 5
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Dóczi Rita beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2015.01.09. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2015.05.05
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Alapvető fizikai ismeretek, matematikai analízis, magfizika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
A BME-UDE együttműködés keretében érkező hallgatók kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Kritikussági kísérlet. Üregegyüttható mérése. Neutronaktivációs analízis. Termikus neutronfluxus mérése. Későneutron-paraméterek meghatározása. Sugárvédő anyagok vizsgálata. Neutron és gammadózisteljesítmény meghatározása. Xenon- és szamáriummérgezettség vizsgálata szimulátorral. Reaktivitástényezők vizsgálata szimulátorral. Vizsgálatok az APROS rendszerkóddal. Term ohidraulikai mérések a TRATEL mérőkörön. Vizsgálatok a PIV berendezés segítségével. Critical experiment. Measurement of void coefficient. Neutron activation analysis. Determination of the values and spatial distribu tion of thermal neutron flux. Measurement of delayed neutron parameters. Study of shielding materials. Measurement of neutron and g amma dose rate. Analysis of xenon and samarium poisoning on simulator. Measurement of reactivity coefficients on simulator. Analyses with the APROS sy stem code. Thermal hydraulics measurements on the TRATEL device. Particle Image Velocimetry.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
A jegy megszerzésének feltétele a mérési gyakorlaton való részvétel és az ezekre vonatkozó jegyzőkönyv beadása. A hiányzás a pótlási héten pótolható. vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Az előadóval egyeztetett időpontban
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
56
16.2 Félévközi felkészülés órákra
38
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
56
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
150
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Czifrus Szabolcs
egyetemi docens
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Czifrus Szabolcs