Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Szeminárium OF2
2. A tárgy angol címe Seminar MP2
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 2 + 0 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Légrády Dávid beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2010.03.18. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2010.04.29.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc képzés Orvosi fizika szakirányának kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A négy féléves tantárgy keretében a hallgatók minden félévben a nukleáris fizika és alkalmazásainak egy-egy élvonalbeli területét dolgozzák fel, és a rájuk esı részt 45 perces elıadásban ismertetik.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
kötelező részvétel a szemináriumokon. Az osztályzat a félévközi részvétel alapján alakul ki. vizsga-
időszakban
nincs
13. Pótlási lehetőségek
félévente egy alkalommal
14. Konzultációs lehetőségek
A tanszék oktatóival előre megbeszélt időpontban, a választott szemináriumi témával kapcsolatban
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Félévenként és előadási témánként változó
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
32
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Légrády Dávid
egyetemi docens
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Sükösd Csaba