Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Matematika E1
2. A tárgy angol címe Mathematics E1
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 1 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Matematika Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Barabás Béla beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2006.05.22. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2006.06.13.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Középiskolai matematika törzsanyag
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Építészmérnöki Kar BSc képzésének kötelező alaptárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A számokról. ( természetes számok, misztikus számok, arányok, harmonikus, esztétikus, analóg, aranymetszés, irracionális számok, valós számok, a matematika fejlődése, kapcsolata művészetekkel és más tudományágakkal.) Sorozatok. (Végtelen számsorozat, pontsorozat, torlódási pont, határérték, az e szám) Függvények. ( elemi függvények és függvénytani fogalmak, határérték, folytonosság) Differenciálszámítás ( Differenciálhányados és derivált fogalma, kiszámítása ) A differenciálhányados alkalmazásai ( szélsőérték feladatok ) Geometria. ( A sík izometriái, transzformáció csoportok, szimmetriák, szabályos és félig szabályos mozaikok, frízek, rozetták, tapéták. ) Komplex számok. ( Értelmezése, műveletek, alkalmazások) Lineáris algebra (vektorok, koordináták, transzformációk. ) Mátrixok (lineáris transzformáció Euklideszi terekben, mátrix műveletek, inverz mátrix, sajátérték probléma ) Lineáris egyenletrendszerek ( egyenletrendszerre vezető problémák, megoldási módszerek) A határozatlan integrál A határozott integrál Az integrálszámítás alkalmazásai Sorok. ( Végtelen összeg értelmezése és tulajdonságai )
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
kéthetenként kötelező házifeladat beadás,3 zárthelyi dolgozat vizsga-
időszakban
írásbeli vozsga
13. Pótlási lehetőségek
zárthelyi pótlása a pótlási héten
14. Konzultációs lehetőségek
hetente két alkalommal intézeti konzultáció
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Thomas: calculus (egységes Műegyetemi tankönyv), valamint a Bólyai sorozat vonatkozó könyvei
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
12
16.3 Felkészülés zárthelyire
12
16.4 Zárthelyik megírása
3
16.5 Házi feladat elkészítése
15
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
6
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Barabás Béla
egyetemi docens
Sztochasztika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Tóth Bálint