Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Operációkutatási modellek
2. A tárgy angol címe Operations Research Models
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 2 + 0 v Kredit 6
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Differenciálegyenletek Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Szántai Tamás beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2009.07.04. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2009.11.30.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
valószínűségszámítás, matematikai statisztika, operációkutatás alapjai
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
GTK Közgazdász MSc képzés kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Lineáris programozási modellek, a szimplex algoritmus, érzékenységvizsgálat és dualitás, szállítási és hozzárendelési feladat ok, hálózati modellek, egészértékű és nemlineáris modellek. Determinisztikus és sztochasztikus készletmodellek, Markov láncok és alkalmazásaik, sorbanállási modellek, szimulációs modellek, előrejelzési modellek.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
2 félévközi zárthelyi dolgozat, 2 házi feladat vizsga-
időszakban
1 vizsga zárthelyi dolgozat
13. Pótlási lehetőségek
2 félévközi pótzárthelyi dolgozat a szorgalmi időszak alatt pótolható, egy további pótlási lehetőség a pótlási héten
14. Konzultációs lehetőségek
a tárgy oktatójának heti rendszerességgel meghirdetett fogadóóráján
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Wayne L. Winston: Operációkutatás, Módszerek és alkalmazások, 1-2. kötetek, Aula Kiadó, Budapest, 2003.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
56
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
32
16.4 Zárthelyik megírása
4
16.5 Házi feladat elkészítése
20
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
40
16.9 Összesen
180
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Szántai Tamás
egyetemi tanár
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szántai Tamás