Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Informatika 1
2. A tárgy angol címe Informatics 1
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 2 f Kredit 5
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Algebra Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Wettl Ferenc beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2006.01.31. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2006.09.20.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Matematika (BSc) képzés kötelező alaptárgya.
11. A tárgy részletes tematikája
A számítógép felépítése, a Neumann-féle számítógép-architektúra. Operációs rendszerek. LINUX és WINDOWS elemi szintű megismerése. Számítógépprogram, adat, állomány -- állományformátumok. Felhasználói felület: parancssoros, grafikus. A számítógép és az Internet hatékony használatának elemei. Dokumentumszerkesztés. Szövegszerkesztő, dokumentumszerkesztő, szedőprogram, kiadványszerkesztő. Egy szövegszerkesztő megismerése. TeX, LaTeX, matematikai szöveg szerkesztése. HTML, XML, MathML. Programozás alapfogalmai. Burokprogramozás. A C nyelv alapelemei. A komputer algebra programrendszerek (Maple, Mathematica, GAP) kalkulátor szintű használata és nyelvük alapelemei. Változó, értékadás, szekvencia, elágazás, ciklus, függvényhívás.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Házi feladatok, zárthelyik vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
A Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Zárthelyik előtt kívánság szerint
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Online oktatási anyagok
ECDL tankönyvek
Wettl Ferenc, Mayer Gyula, Szabó Péter: LaTeX kézikönyv. Panem. 2004.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
56
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
10
16.4 Zárthelyik megírása
4
16.5 Házi feladat elkészítése
28
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
24
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
150
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Wettl Ferenc
egyetemi docens
Algebra Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Rónyai Lajos