Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Mesterséges intelligencia logikai módszerei
2. A tárgy angol címe Logical Methods in Artificial Intelligence
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMEVISZA213 Algoritmuselm BMETE91AM08 Informatika1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Algebra Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Simon András beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2006.01.30. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2006.09.20.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Logika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Matematika (BSc) képzés Alkalmazott szakirányának kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A logika szerepe a mesterseges intelligenciában: hétköznapi gondolkodás formalizálása, tudásreprezentáció, tervezés. Tudásreprezentáció kijelentés és elsőrendű logikában. Praktikus elsőrendű logika, az elsőrendű logika variánsai és gyengítései: szemantikus hálók, leíró logikák, igazság -karbantartó rendszerek. Játékstratégiák és formális logika, játékok, mint keresési stratégiák. Modális logika: Kripke-szemantika, teljességi tételek, véges frame tulajdonság, eldönthetőség, temporális logika, dinamikus logika, elsőrendű modális logika. Modális logika egy alkalmazása: tudásról való érvelés többszereplős rendszerekben. A tervezés logikái: szituációkalkulus,eseménykalkulus. Bizonytalan tudás és következtetés: valószínűségi (induktív) logika, következtetések valószínűséggel, valószínűségi hálók, nem-monoton logika.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Az órákon való részvétel, az aláírás megszerzése vizsga-
időszakban
Szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
A Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Számonkérés előtt szervezett konzultációk, egyéni konzultációk fogadóórákon
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Fagin, R., Halpern, J.Y., Moses, Y., Vardi, M.Y., Reasoning About Knowledge, MIT Press, 1995
Goldblatt, R., Logics of Time and Computation, 2nd ed, CSLI Publications, 1992
Russell, S., Norvig, P., Mesterséges intelligencia modern megközelítésben, PANEM, 2000
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
7
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
25
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Simon András
egyetemi docens
Algebra Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Rónyai Lajos