Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Informatika 2
2. A tárgy angol címe Informatics 2
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 1 + 0 + 2 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE91AM24 Informatika1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Algebra Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Wettl Ferenc beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2010.06.01. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2010.07.20.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Informatikai alapismeretek (GUI, shell, ASCII editálás, programozás elemi szinten)
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Matematika BSc szak kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
ALCÍM: Eljárás- és objektumközpontú programozás CÉL: A tárgy célja az eljárás- és az objektumközpontú programozás megismerése egy-egy alkalmas nyelv segítségével (pl. valamely C-típusú nyelv és valamely scriptnyelv, pl. Python). Az egyes nyelvi elemek összehasonlító elemzése során más nyelvek is vizsgálhatók (pl. C++, Java…). TEMATIKA: Változók, típusok, sztringek, tömbök, értékadás. Szekvencia, elágazás, ciklus. Iteráció, rekurzió. Függvények és eljárások. I/O, fájlkezelés. Adatstruktúrák: lista, verem, fa. Algoritmusok, fa bejárása. Az objektumközpontú programozás alapjai: osztály, példány, tagváltozók, metódusok, bezárás, konstruktor, destruktor, operátor overload, öröklés. Szabványos sablon könyvtárak. Kivétel kezelés.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Beszámolók, kis-ZH-k és házifeladatok rendszeres teljesítése, és az egyéni projekt feladat megfelelő végrehajtása. vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Zárthelyik előtt, és szükség szerint
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
http://www.python.org/
http://sagemath.org/
online oktatási anyagok
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
4
16.4 Zárthelyik megírása
4
16.5 Házi feladat elkészítése
12
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Wettl Ferenc
egyetemi docens
Algebra Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Rónyai Lajos