Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Haladó algoritmusok
2. A tárgy angol címe Advanced Algorithms
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMEVISZA213 Algoritmuselm BMETE95AM24 Valszám BMETE91AM24 Informatika1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
Algoritmusok és bonyolultságuk, BMEVISZM143, BMEVISZM031
6. A tantárgy felelős tanszéke Algebra Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Rónyai Lajos beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2014.01.30. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2014.02.05.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Az algoritmuselmélet, a valószínûségszámítás és a lineáris algebra elemei
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Matematika BSc képzés Alkalmazott szakirányának ideiglenes kötelező tárgya 2014 tavaszán
11. A tárgy részletes tematikája
Geometriai algoritmusok. A párhuzamos számítások alapjai. Alapvető elosztott algoritmusok. Keresés az interneten. Markov láncok, bolyongás gráfokon. Nevezetes véletlengráf-modellek. Az algoritmikus kis világ jelenség. További algoritmikus témák a hallgatóság érdeklődése alapján.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Beszámoló vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ előírásai szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Igény szerint, az előadóval egyeztetve
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Elektronikusan elérhető anyag: http://informatika.ilab.sztaki.hu/~lajos/Veletlen_es_algoritmusok.pdf
T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest, C. Stein: Új algoritmusok, Scolar Kiadó, Budapest, 2003.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
32
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
20
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
10
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Rónyai Lajos
egyetemi tanár
Algebra Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Rónyai Lajos