Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe A kanonikus felcserélési reláció algebrája
2. A tárgy angol címe Algebra of the Canonical Commutation Relation
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
nincs
6. A tantárgy felelős tanszéke Analízis Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Mosonyi Milán beosztása egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2008.10.10. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2008.12.15.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
lineáris algebra, analízis
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Matematikus és Fizikus BSc képzések választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A kurzus bevezetőt ad a C*-algebrák elméletéről és az úgynevezett CCR algebrát tárgyalja részleteiben. A Fock-reprezentáció és a kvázi-szabad (=Gauss-féle) állapotok részletesen vannak tárgyalva. Kétfajta központi határeloszlástétel útmutatást ad az úgynevezett nem -kommutatív valószínűségelmélet irányába. A kurzus nagy részét tartalmazza az alábbi könyv: D. Petz: An invitation to the algebra of the canonical commutation relation, Leuven University Press, 1990.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
házi feladatok megoldása vizsga-
időszakban
szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
TVSz szerint
14. Konzultációs lehetőségek
TVSz szerint és egyéni megbeszélés alapján
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
D. Petz: An invitation to the algebra of the canonical commutation relation, Leuven University Press, 1990.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
22
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
40
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Petz Dénes
egyetemi tanár
Analízis Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Horváth Miklós