Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Relativitáselmélet logikus alapon
2. A tárgy angol címe Logical Relativity Theory
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Analízis Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Andai Attila beosztása egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2010.02.05. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2010.02.24.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
alapfokú logika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Szabadon választható tárgy Matematikus hallgatóknak
11. A tárgy részletes tematikája
Speciális relativitáselmélet. Gyorsuló megfigyelők. Ekvivalencia elv, ikerparadoxon, gravitáció, gravitáció hatása az órákra. Fekete lyukak. Einstein egyenlet, általános relativitáselmélet. Új felfedezések a kozmológiában, gyorsulva táguló világegyetem matematikája.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Házi feladatok beadása vizsga-
időszakban
szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
a TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Megbeszélés szerint
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Online jegyzet és irodalom Németi István honlapján (www.renyi.hu/~nemeti/).
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
10
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
8
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Németi István
tudományos tanácsadó
Rényi Matematikai Kutató Int.
Dr. Andréka Hajnal
tudományos osztályvezető
Rényi Matematikai Kutató Int.
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Horváth Miklós