Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Entrópiák
2. A tárgy angol címe Entropies
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Analízis Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Petz Dénes beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2011.11.17. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2011.12.05.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
valószínűségszámítás alapjai, mátrixelmélet alapjai, analízis alapjai
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
szabadon választható tárgy minden képzésben
11. A tárgy részletes tematikája
Az entrópiának valószínűségelméleti és kvantumelméleti vonatkozásai vannak Claude Shannon es Neumann János alapvető definícióival. Az alkalmazás fő iránya az információelmélet. A tárgy foglalkozik a téma történetével és a legújabb eredményekkel. A valószínűségszámítás, az analízis és a mátrixelmélet alapjai is fel lesznek használva.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
vizsga-
időszakban
vizsga, TVSz szerint
13. Pótlási lehetőségek
TVSz szerint
14. Konzultációs lehetőségek
egyénileg egyeztetett időpontban
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
I. Csiszár, J. Körner: Information theory. Coding theorems for discrete memoryless systems (Akadémiai Kiadó)
O. Johnson: Information theory and central limit theorem (Imperial College Press)
D. Petz: Quantum information theory and quantum statistics (Springer-Verlag)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
30
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
32
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Petz Dénes
egyetemi tanár
Analízis Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Horváth Miklós