Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Matematika M12 – Differenciálegyenletek
2. A tárgy angol címe Mathematics M12 – Differential Equations
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 1 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Analízis Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója dr. Tóth János beosztása egy. docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2005.10.26. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2005.11.28.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
differenciál- és integrálszámítás, lineáris algebra
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
VEK MSc képzés kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Elsőrendű közönséges differenciálegyenletek Explicit közönséges elsőrendű differenciálegyenlet és megoldása. A legegyszerűbb típusok Lineáris rendszerek Magasabbrendű egyenletek A Laplace-transzformáció fogalma és alapvető tulajdonságai A kvalitatív elmélet elemei Parciális differenciálegyenletek A variációszámítás elemei
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
kötelező házi feladatok, 2 ZH, min 40%eredménnyel vizsga-
időszakban
szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
félév végén, egy alkalommal
14. Konzultációs lehetőségek
előadások után, illetve ZH-k vagy vizsgák előtt
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Tóth J., Simon L. P.: Differenciálegyenletek. Bevezetés az elméletbe és az alkalmazásokba, Typotex, Budapest, 2005
Kythe, P. K., Puri, P., Schaferkoffer, M. R.: Partial differential equations and Mathematica, CRC Press, Boca Raton etc.
Póta Gy.: Kémiai hullámok, KLTE, Debrecen
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
20
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
dr. Tóth János
egy. docens
Analízis Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Petz Dénes