Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe A nemlineáris rendszer- és irányításelmélet alapjai
2. A tárgy angol címe Foundations of nonlinear system and control theory
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Analízis Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Petz Dénes beosztása egy. tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2004.03.01. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2004.04.13
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
lineáris rendszer- és irányításelmélet
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
PhD képzés tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
1. Ismétlés: Lie-derivált, disztribúciók, co-disztribúciók, Lyapunov tétel. A lineáris rendszer- és irányításelmélet alapjai 2. Nemlineáris állapottér modellek, nemlineáris koordináta-transzformációk, zéró dinamika, speciális reprezentációs formák, linearizálás munkapont körül. 3. Nemlineáris irányíthatóság, megfigyelhetőség és stabilitás analízis 4. L2-gain, passzivitás, Hamiltoni rendszermodellek 5. Nemlineáris szabályozótervezés: feedback linearizálás, input-output linearizálás, direkt passziválás, loop-shaping szabályozás
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
kitűzött beadandó ház feladatok megoldása és beadása határidőre vizsga-
időszakban
szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
vizsgaidőszak első hetének végéig
14. Konzultációs lehetőségek
hetente két óra
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Isidori: Nonlinear Control Systems, Springer, Berlin, 1995
van der Schaft: L2-Gain and Passivity Techniques in Nonlinear Control, Springer, Berlin, 1996
K.M. Hangos, J. Bokor, G. Szederkényi: Analysis and Control of Nonlinear Process Systems, Springer, Berlin, 2004
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
34
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
28
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Hangos Katalin
egy. tanár
Sztaki
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Petz Dénes