Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Nagyhatékonyságú számítások RISC processzorokon 2
2. A tárgy angol címe High performance computing using RISC processors 2
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 2 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 TE929207 NagyhatRISCproc
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Analízis Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Járai Antal beosztása egy. tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2004.09.30. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2004.10.26.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Assembly programozás, számítógépek felépítése, a tárgy első féléve
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
választható tárgy
11. A tárgy részletes tematikája
Memória hierarchia, virtuálus tárkezelés. Az MMIX metaszimulátor és használata. Osztott rendszerek, kommunikáció, számítások osztott rendszereken. FFT megvalósítása MMIX-ben. Más programok készítése, tesztelése, gyorsítása.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
szemináriumi előadás+beadandó programok vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
beadandó program a vizsgaidőszak első két hetében
14. Konzultációs lehetőségek
igény szerint
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Henessy-Patterson: Computer architecture
MMIX (D.E.Knuth homepage-éről letölthető)
The Art of Computer programming, 4th Ed. (részben letölthető D.E.Knuth homepage-éről)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
32
16.7 Egyéb elfoglaltság
30
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Járai Antal
egy. tanár
Mat. Int., Analízis Tsz.
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Petz Dénes