Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Haladó feladatmegoldó szeminárium
2. A tárgy angol címe Advanced Problem Solving Seminar
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 2 + 0 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE921002 Analízis 2
4.2 BMETE92AM07 Analízis 2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
-
6. A tantárgy felelős tanszéke Analízis Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Horváth Miklós beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2006.11.01. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2006.12.19.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
kombinatorika, analízis, algebra és lineáris algebra
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Választható tárgy, a feladatmegoldó készség fejlesztésére
11. A tárgy részletes tematikája
A félév folyamán a hallgatók heti rendszerességgel kapnak feladatsorokat a matematika különböző témaköreiből, az analízis, algebra, geometria és lineáris algebra témakörébe vágó feladatok megoldási módszereit tekintjük át a probléma- és feladatmegolsó készség továbbfejlesztése érdekében.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Minden héten előre megbeszélt feladat beadása, illetve a feladatokból ZH írása vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
A Tanulmányi Vizsgaszabályzatban előírtaknak megfelelően.
14. Konzultációs lehetőségek
Igény szerint.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Helyben kiosztandó anyagok
A neten elérhető feladatsorok, pl. imc-math.org, www.unl.edu/amc/a-activities/a7-problems/problemdir.shtml,
en.wikipedia.org/wiki/Mathematics_competitions, www.castilleja.org/faculty/josh_zucker/polya/
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
20
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
18
16.5 Házi feladat elkészítése
24
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
20
16.9 Összesen
110
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Holváth Miklós
egyetemi docens
Matematika Intézet
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Petz Dénes