Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Probability Theory and Statistics
2. A tárgy angol címe Probability Theory and Statistics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETKTEMB05 Mathematics I BMETKTEMB09 Mathematics II
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
-
6. A tantárgy felelős tanszéke Differenciálegyenletek Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Szántai Tamás beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2005.12.12. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2006.02.14.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Calculus
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Gépészmérnöki Kar angol nyelvű BSc képzésének kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Kolmogorov's axioms. Elementary properties of probability. Conditional probability, independence of events. Random variables, distribution function, probability density function. The binomial, geometric, hypergeometric, uniform, exponential, normal, student's, khi-square and Fisher's distributions. Expectation and variance. Covariance and correlation coefficient. Markov's- and Chebishev's inequalities. The law of large numbers. Central limit theorem. Element of statistics. Hypotheses and tests (u-, t-, F- and khi-square-tests). Regressions.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
vizsga-
időszakban
írásbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
vizsgaidőszak alatti ismétlő vizsgán
14. Konzultációs lehetőségek
az írásbeli vizsgák előtt, meghirdetett alkalmakkal
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A. Papoulis, Probability, Random Variables, and Stochastic Processes, McGraw-Hill, Tokyo, 1965
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
32
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Szántai Tamás
egyetemi tanár
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szántai Tamás