Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Optimalizálási modellek és módszerek
2. A tárgy angol címe Models and Methods of Optimization
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 2 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Differenciálegyenletek Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Illés Tibor beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2011.06.07. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2011.07.20.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
operációkutatás
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK matematikus doktorandusz képzés választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Primál-duál logaritmikus büntetőfüggvényes módszer különböző variánsait és azok komplexitási eredményeit tárgyaljuk lineáris komplementaritási- és pozitív szemidefinit optimalizálási feladatokra. Gráfelméleti kombinatorikus optimalizálási problémák (klikkek, színezések, optimális útvonalak). Kínai postás és utazó ügynök típusú alkalmazások. Ütemezések elmélete (klasszikus megközelítések és online algoritmusok). Diszkrét geometriai optimalizálások. Sztochasztikus optimalizálási modellek és módszerek vízügyi, pénzügyi és egyéb alkalmazásokkal. Tankönyvek: Terlaky Tamás et al: Nemlineáris optimalizálás, Operációkutatás No. 5, szerkeszti Komáromi Éva, Aula Kiadó, BCE, 2004. Frank András: Connection in combinatorial optimization, Oxford Press, 2011. Fiala Tibor: Kombinatorikus optimalizálás, Operációkutatás No. 10, szerkeszti Komáromi Éva, Aula Kiadó, BCE, 2010. William T. Ziemba and Raymond G. Vickson eds, Stochastic Optimization models in Finance, World Scientific,New Jersey, 2006. Babcsányi I.-Wettl F. Matematikai feladatgyűjtemény I. Műegyetemi Kiadó 1998. Leindler László: Analízis, Polygon, 2001. Prékopa András: Stochastic Programming, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1995.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
1 házi feladat és egy beszámoló kiadott anyagból vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
vagy a házi feladat, vagy a beszámoló a pótlási héten pótolható
14. Konzultációs lehetőségek
a tárgy oktatóinak heti rendszerességgel meghirdetett fogadóóráján
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Terlaky Tamás et al: Nemlineáris optimalizálás, Operációkutatás No. 5, szerkeszti Komáromi Éva, Aula Ki adó, BCE, 2004.
Frank András: Connection in combinatorial optimization, Oxford Press, 2011.
Fiala Tibor: Kombinatorikus optimalizálás, Operációkutatás No. 10, szerkeszti Komáromi Éva, Aula Kiadó, BCE, 2010.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
30
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
32
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Illés Tibor
egyetemi docens
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szántai Tamás