Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe A kombinatorikus optimalizálás számítógépes módszerei
2. A tárgy angol címe Computerized Methods of Combinatorial Optimization
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 2 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE911833 Lineáris algebra BMEVIMA2207 AlgoritmusokElm.
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Differenciálegyenletek Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Hujter Mihály beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2004.05.18. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2004.06.02.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
mátrixok, gráfok, véges halmazrendszerek, elemi függvények, az optimumszámítás elemei, az algoritmuselmélet elemei
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Szabadon választható tárgy a Matematikus szak Operációkutatás szakirányán
11. A tárgy részletes tematikája
Az optimumszámítás területének a lineáris programozás és a nemlineáris optimalizálás mellett a kombinatorikus optimalizálás a z egyik fontos része. Napjainkban a számítógéptudomány az egyik legfontosabb felhasználási tetülete és ugyanakkor a számítógép a legfontosabb munkaeszköze. A szemeszter során a hallgatók megismerkednek a következő témakörök számítógépes vonatkozásaival: 1. Gráfok, hálózatok, mátrixok és adatbázisok kapcsolata. 2. Összefüggőségi, útvonaloptimalizálási, ütemezési, szállítási, hálózattervezési kérdések 3. Totális unimodularitással, egészértékű programozással, a szimplex módszer alkalmazásával kapcsolatos témák. 4. A numerikus hibaanalízis és az algoritmik us komplexitás vonatkozásai. 5. Az elterjedt matematikai szoftvercsomagok (Matlab, Derive, Maple, CPLEX, LP_Solve) és internete s optimalizálási lehetőségek megismerése. A hallgatók mindegyik fenti témakörben kapnak egy-egy, a gyakorlati alkalmazások által motivált, konkrét számadatokkal megadott házi feladatot, és azokra számítógépes megoldást kell benyújtaniuk. Alkalmazniuk kell tudni a rendelkezésükre bocsátott szoftvereket, ismerniük kell az elméleti hátterül szolgáló matematikai eredményeket, és ténylegesen el kell végezniük az alkalmazott módszerek számítógépes impelement ációját.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
félévközi jegyházi feladatok elvégzése és laborbeli aktivitás alapján vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
az általános egyetemi szabályok szerint
14. Konzultációs lehetőségek
hetente, a kijelölt helyen és időben
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Jordán T., Recski A., Szeszlér D.: Rendszeroptimalizálás, kézirat 2003, megjelenik egyetemi jegyzetként 2004 -ben
Chinneck. J.W.: Practical Optimization: A Gentle Introduction, http://www.sce.carleton.ca/faculty/chinneck
Imreh B.: Kombinatorikus optimalizálás, Novadat, 2000
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
20
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
40
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
88
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Hujter Mihály
egyetemi docens
Differenciálegyenletek Tsz.
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Szántai Tamás