Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Matematikatörténet
2. A tárgy angol címe History of Mathematics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE921018 Analízis 3. BMETE951190 Val.szám 1.
4.2 BMETE901919 Matematika B3 BMETE902923 Matematika B4
4.3
5. Kizáró tantárgyak
-
6. A tantárgy felelős tanszéke Differenciálegyenletek Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Hujter Mihály beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2005.10.07. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2005.10.27.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Algebra, analízis, valószínűségszámítás.
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
A TTK Matematikus és Mérnök-fizikus szakának szabadon választható tárgya.
11. A tárgy részletes tematikája
1. Bevezetés 2. Az ókori matematikáról 3. Középkori matematika 4. Az újkori matematika kezdetei 5. A kalkulus születése 6. Mátrixok és determinánsok 7. A variációszámítás kialakulása 8. Kalkulustól az analízisig 9. Komplex számok és komplex függvénytan 10. Euler és a modern számelmélet 11. Paradoxonok a valószínűségszámításban 12. Lehetetlenségi tételek 13. A társasjátékoktól a gazdasági viselkedésig 14. Csillagászat és matematika
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
vizsga-
időszakban
szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
14. Konzultációs lehetőségek
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Simonovits, A. Bevezetés a matematika történetébe, jegyzet 2005 és számos hivatkozás
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
30
16.8 Vizsgafelkészülés
32
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Simonovits András
egyetemi tanár
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Szántai Tamás