Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Kvantum csatornák
2. A tárgy angol címe Quantum Channels
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Geometria Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Vrana Péter beosztása egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2014.05.12. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2014.09.10
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Lineáris algebra, Valószínűségszámítás
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Szabadon választható tárgy matematikus és fizikus Msc és PhD hallgatóknak
11. A tárgy részletes tematikája
Kvantummechanika alapjainak áttekintése, állapotok, obszervábilisek, csatornák, összetett rendszerek, kvantum -klasszikus rendszerek, mérések. Távolságok az állapotok és obszervábilisek terén, kontrakciós együtthatók. Csatorna-félcsoportok. Entrópiák és kölcsönös információ. Kvantum forrás, zajmentes kódolás. Csatorna klasszikus és kvantum kapacitása, sűrű kódolás. Lokális operációk összetett rendszereken, összefonódott állapotok és transzformációik. Heisenberg-kép és végtelen szabadsági fokú rendszerek alapjai.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
házi feladatok beadása vizsga-
időszakban
szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Az előadóval egyeztetve
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Mark M. Wilde, From Classical to Quantum Shannon theory, 2012
Michael M. Wolf, Quantum Channels & Operations – Guided Tour, 2012
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
10
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
24
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Vrana Péter
egyetemi adjunktus
Geometria Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. G. Horváth Ákos