Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Feladatmegoldó szeminárium 1
2. A tárgy angol címe Problem Solving Seminar 1
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 2 + 0 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Sztochasztika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Tóth Bálint beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2006.02.08. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2006.10.18.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
középiskolai elemi kombinatorika, anlízis, algebra
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Matematika (BSc) képzés kötelező alaptárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A félév folyamán a hallgatók heti rendszerességgel kapnak feladatsorokat a matematika kűlönböző témaköreiből. Hangsúlyosan szerepelnek kombinatorikai, anlízisbeli és a lineáris algebra témakörébe vágó feladatok. A feladatok nehézségi spektruma széles: bevezető és gyakorló feladatok mellett minden témakörben rafinált, ötletes megoldásokat igénylő feladatok is szerepelnek. A szeminárium felkészíti a hallgatót az önálló feladatelemzői és feladatmegoldói munkára.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
házi feladatok heti rendszerességgel, ZH1, ZH2 vizsga-
időszakban
nincs
13. Pótlási lehetőségek
időben be nem nyújtott házifeladatok utólag NEM pótolhatók, pót ZH a félév végén, gyak IV a vizsgaidőszak elején
14. Konzultációs lehetőségek
ZH-k előtt külön konzultáció
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
az előadó jegyzetei
haladó feladatgyűjtemények
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
4
16.4 Zárthelyik megírása
4
16.5 Házi feladat elkészítése
24
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Tóth Bálint
egyetemi tanár
Matematika Intézet
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Tóth Bálint