Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Riemann felületek
2. A tárgy angol címe Rieamann Surfaces
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE921186 KomplexFüggvény
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Sztochasztika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Simon Károly beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2006.10.24. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2006.11.21.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Komplex függvénytan
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
A TTK Matematikus képzésének kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
1. Differenciálható sokaságok 2. Homotópia 3. Lefedések 4. Riemann felületek egyszerű tulajdonságai 5. Riemann felületek differenciálgeometriája 6. Homológia, kohomológia 7. Holomorf differenciálformák Riemann felületeken
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
zárthelyi dolgozat sikeres megírása vizsga-
időszakban
szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
a zh-t az utolsó tanítási héten és a pótlási héten lehet pótolni
14. Konzultációs lehetőségek
az előadó fogadóóráin
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Jürgen Jost: Compact Riemann Surfaces, Springer, 2006
Farkas, Kra: Riemann Surfeces, Springer, 1980
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
17
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
45
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Simon Károly
egyetemi docens
Sztochasztika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Tóth Bálint