Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Nagyhatékonyságú számítások RISC processzorokon
2. A tárgy angol címe High performance computing using RISC processors
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 2 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Analízis Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Járai Antal beosztása egy. tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2004.03.01. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2004.04.13.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
számítógépek felépítése, Assembler
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
választható tárgy
11. A tárgy részletes tematikája
RISC processzorok. pipeline és működése. Tomasulo algoritmusa, feltételes végrehajtás. Hierarchikus memória felépítése. Virtuális tárkezelés. Az MMIX utasításkészlete, fordító szimulátor és metaszimulátor, az MMIX metaszimulátor működése. Párhuzamos rendszerek. Hálózato k. Nagy sebességű aritmetikai csomag készítése és más esettanulmányok.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
szemináriumi előadás+beadandó programok vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
beadandó program a vizsgaidőszak első két hetében
14. Konzultációs lehetőségek
igény szerint
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Henessy-Patterson: Computer architecture
MMIX (D.E.Knuth homepage-éről letölthető)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
32
16.7 Egyéb elfoglaltság
30
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Járai Antal
egy. tanár
Mat. Int., Analízis Tsz.
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Petz Dénes