Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Tokamak gépészet
2. A tárgy angol címe Tokamak engineering
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 1 + 1 + 0 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE80AF21 BevFúzPlazmFiz BMETE80MF19 BevFúzPlazmFiz BMETE155315 BevElmPlazmFiz
4.2 BMETE80ME09 KoNuklEn
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Pokol Gergő beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2015.12.07. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.01.25
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
A plazmafizika alapfogalmnai, fúziós berendezések alapfokú ismerete
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Neves külföldi előadó által tartott tárgy fizikusoknak és mérnököknek. (Dr. Tom N Todd, a JET nyugalmazott főmérnöke)
11. A tárgy részletes tematikája
1. Hogyan ápítsünk tokamakot 2. A poloidális tér tekercsek célja egy tokamakban 3. A hibaterek forrásai és korrekciója tokamakban 4. JET mérnöki szemmel 5. ITER mérnöki szemmel 6. DEMO 7. DEMO diagnosztikák 1. How to build a tokamak 2. The role of the Poloidal Field Coils in a Tokamak 3. The sources and control of error fields in a tokamak 4. The engineering design of JET 5. The engineering design of ITER 6. DEMO 7. DEMO diagnostics
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Kiselőadás kiadott irodalom alapján, válasz a kérdésekre vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
személyes és videokonferencia konzultációk az előadóval egyeztetett időpontban
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
2
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
30
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Tom N Todd
nyugalmazott főmérnök
CCFE JET
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Czifrus Szabolcs