Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Lie-csoportok es reprezentacioelmelet 2
2. A tárgy angol címe Lie Groups and Theory of Representation 2
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE947200 Lie-csoportok
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Geometria Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Szabó Szilárd beosztása egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2015.06.29. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.01.25
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
A Lie-csoportok és a reprezentációelmélet alapjai
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Doktoranduszoknak és felsőbb éves matematikus ill. mérnök-fizikus hallgatóknak
11. A tárgy részletes tematikája
Infinitezimalis diagram es Stiefel-diagram, Weyl-kamrak, a Weyl-csoport hatasa a kamrakon, gyokok es sulyok, alap Weyl-kamra, pozitiv es egyszeru gyokok, gyokrendszerek, Coxeter--Dynkin-diagramok es osztalyozasuk, bovitett Weyl-csoport, Weyl integral-keplet, szimmetrikus es alternalo karakterek, elemi szimmetrikus es alternalo osszegek, Weyl karakter-keplet, legmagasabb sulyu abrazolasok, a reprezentacio-gyuru leirasa mint polinom-gyuru, a kompakt matrix Lie-csoportok reprezentacio-gyuruje.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
vizsga-
időszakban
Szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Az előadóval egyeztetve
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
J. Frank Adams: Lectures on Lie groups, The University of Chicago Press
Anthony W. Knapp: Lie groups beyond an introduction, Progress in Mathematics 140, Birkhauser
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
48
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Szabó Szilárd
egyetemi adjunktus
Geometria Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. G. Horváth Ákos