Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Érdekességek a matematika alkalmazásaiból
2. A tárgy angol címe Interesting applications of mathematics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Analízis Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Tóth János beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2016.01.30 Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.06.20
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Elemi logikai, halmazelméleti és analízisbeli ismeretek.
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Szabadon választható
11. A tárgy részletes tematikája
1. A gráfelmélet elemei 2. Hálózatokról3. Kombinatorikus grammatikai kategóriák4. Diszkrét dinamikai modellek5. Folytonos dinamikai modellek6. Idegrendszeri modellek7. Kiegészítések a statisztikáhozwww.wolfram.comSteedman, M.: The Syntactic Process, Computational Linguistics Volume 27, Number 1, Cambridge, The MIT Press, 2000     
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Két zárthelyi dolgozat, szabadon válaszott cikk bemutatása vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
14. Konzultációs lehetőségek
Folyamatosan, levélben, illetve fogadó órán
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Busacker, R. G., Saaty, T. L.: Véges gráfok és hálózatok, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1969.    
Tóth, J., Simon, L. P.: Differenciálegyenletek, Typotex, Budapest, 2005 és 2009.
Arbib, M. A., Érdi, P., Szentágothai, J.: Neural Organization: Structure, Function, and Dynamics, MIT Press, 1998.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
4
16.3 Felkészülés zárthelyire
12
16.4 Zárthelyik megírása
2
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
14
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
dr. Tóth János
egyetemi docens
Analízis Tanszék
Molnár Zoltán
egyetemi tanársegéd
Algebra Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Horváth Miklós