Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Numerikus modellezés és KDE módszerek alkalmazásai
2. A tárgy angol címe Numerical modelling and its application to the ODE
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 2 + 0 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Differenciálegyenletek Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Faragó István beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2016.07.05. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.08.10.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Differenciálegyenletek, numerikus módszerek, Matlab alapvető ismerete
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Matematikus PhD képzés kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A kurzus keretében példákat és alkalmazásokat mutatunk be a Numerikus modellezés és közönséges differenciálegyenletek numerikus módszerei c. tárgy anyagából. Az előadásokon ismertetett numerikus módszereket algoritmikus szempontból tárgyaljuk, és pédák megoldásával illusztráljuk.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Hazi feladatok kidolgozása és beadása, előírt számú program elkészítése és beadása. vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Az oktatóval egyeztetve
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Faragó I., Horváth R. Numerikus módszerek, Typotex, 2011.
Faragó I. Numerikus modellezés és közönséges differenciálegyenletek numerikus megoldási módszerei, 2013.
Stoyan Gisbert, Tako Galina: Numerikus módszerek 2., Typotex, 1997.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
18
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Faragó István
egyetemi tanár
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Illés Tibor