Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: specializációja:
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Nukleáris Technikai Intézet
A témavezető neve: Dr. Babos Magor
- munkahelye: Mediso Kft.
- beosztása: Fejlesztő Fizikus
- email címe: Magor.Babos@mediso.com
A konzulens neve: Dr. Légrády Dávid
- tanszéke: Nukleáris Technikai Intézet
- beosztása: egy. docens
- email címe: legrady@reak.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Balanced steady state mérési eljárás megvalósítása 3T preklinikai MRI készüléken
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Az utóbbi évek egyik legjelentősebb és legdinamikusabban fejlődő orvosi képalkotó modalitása a Mágneses Rezonancia Képalkotás (MRI). Az ionizáló sugárzás hiányán túl az MRI nagy előnye, hogy változatos képalkotási eljárások, ún. pulzusszekvenciák alkalmazásával különböző kontrasztokat érhetünk el, többféle strukturális és funkcionális információt nyerhetünk a páciensből.

A BME Nukleáris Technika Tanszéke a Mediso Kft-vel közösen elnyert pályázat keretében részt vesz egy nagy terű preklinikai kombinált PET-MRI készülék fejlesztésében, az MRI mérési és rekonstrukciós eljárások területén.

A gyors MR képalkotásnak egyik nagy csoportját alkotják az ún. steady state szekvenciák, melyekben nem várjuk meg, hogy a mágnesezettség a nyugalmi helyzetébe relaxáljon, hanem periodikusan gerjesztjük, és az előálló dinamikus egyensúlyi állapotot használjuk képalkotásra. Ennek egy típusa az ún. balanced steady state eljárás, melyben két gerjesztés között a momentumok összes felszedett fázisa zérus, ezáltal gyors ismétlési idő mellett rendkívül nagy jelet kaphatunk, a térinhomogenitásokra való nagyfokú érzékenység árán.

A hallgató feladata a steady state szekvenciák irodalmának áttekintése, majd ez alapján balanced steady state szekvencia kidolgozása a Mediso Kft. 3T MRI szkennerére, valamint paramétereinek vizsgálata képminőség optimalizálása érdekében.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető vagy tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu