Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Diplomamunka-készítés OP
2. A tárgy angol címe Diploma Work OP
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 10 f Kredit 30
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE12MF09 ÖnállóLaborAF2
4.2 BMETE12MF47 ÖnállóLaboratóriumAF2
4.3 BMETE12MF70 ÖnállóLaboratóriumOP2
5. Kizáró tantárgyak
BMETE12MF12
6. A tantárgy felelős tanszéke Atomfizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Erdei Gábor beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2016.11.16 Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.11.29
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
fizika, matematika, számítástechnika, méréstechnika, angol nyelvismeret
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc szak optika-fotonika specializációjának kötelező tárgya.
11. A tárgy részletes tematikája

A tantárgy keretében a hallgatók diplomamunkájuk témakörében végeznek kutatási feladatokat témavezetőjük (konzulensük) irányításával.

A kredit megszerzésének feltétele a témakiírásnak megfelelően elkészített diplomamunka bemutatása és leadása 2 nyomtatott példányban illetve PDF-ben 30 nappal a kitűzött záróvizsga előtt.

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
kutatási feladatok végzése, diplomamunka elkészítése vizsga-
időszakban
nincs
13. Pótlási lehetőségek
nincs
14. Konzultációs lehetőségek
a konzulens folyamatosan biztosítja
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
140
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
130
16.7 Egyéb elfoglaltság
630
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
900
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
900
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Erdei Gábor
egyetemi docens
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Koppa Pál