Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Zajmódszerek nukleáris rendszerekben
2. A tárgy angol címe Noise Techniques in Nuclear Systems
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE80AF15 Reaktorfizika
4.2 BMETE80AF33 Reaktorfizika
4.3 BMETE80AE02 Reak.fiz. mérn.
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Szieberth Máté beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2016.08.09 Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.11.29
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Differenciáegyenletek, valószínűségszámítás, matematikai statisztika és a reaktorfizika alapjai
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Fizika MSc, Nukleáris Technika szakirány, Energetikus MSc, atomenergetikai szakirány, szabadon választható
11. A tárgy részletes tematikája

Pázsit Imre professzor angol nyelvű előadása a Chalmers Műszaki Egyetem (Göteborg, Svédország) Nuclear Science and Technology MSc képzésének keretében, melyet videokonferencián bekapcsolódva ill. felvételről lehet meghallgatni. A tárgy a a neutronzaj elméletét és alkamazási lehetőségeit ismerteti két jól elkülöníthető területen: alacsony teljesítményű rendszerekben (ún. zérózaj) és nagy teljesítményű reaktorokban (ún. teljesítményzaj).

Témakörök: 

Zérózaj: Bevezetés a véletlen folyamatokról, Bevezetés a master-egyenletekről, Master-egyenletek levezetése neutronfluktuációkra zéró teljesítményű rendszerekben, Egyenletek levezetése és megoldása a magasabb momentumokra, Reaktivitás mérési módszerek szubkritikus reaktorokban, A neutronfluktuációk alkalmazása a nukleáris biztosítéki ellenörzésekben 

Teljesítményzaj: A teljesítményzaj Langevin-egyenlete, reaktorkinetikai közelítések, különböző perturbációk által okozott neutronzaj számítása, az inverz feladat megoldása: a neutronzaj alkalmazása a reaktordiagnosztikában, perturbációk diagnosztikája, globális zónaparaméterek meghatározása

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
a félév során kiadott házi feladatok megoldása vizsga-
időszakban
a házi feladat bemutatása szóbeli vizsga keretében (videokonferencia)
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
videokonferencia a szorgalmi időszak végén és a vizsgaidőszakban kijelölt időpontokban
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Chalmers jegyzet, előadás diák és interaktív Mathematica notebookok
M.M.R. Williams: Random Processes in Nuclear Reactors. Pergamon Press, 1974.
I. Pázsit and L. Pál: Neutron Fluctuations, Elsevier, 2008
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
20
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
12
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Pázsit Imre
professzor
Chalmers Műszaki Egyetem
Dr. Szieberth Máté
egyetemi docens
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Czifrus Szabolcs