Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Mátrixanalízis és kvantum-információelmélet
2. A tárgy angol címe Matrix Analysis and Quantum Information Theory
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Analízis Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Mosonyi Milán beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2016.10.13 Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.11.29
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Lineáris algebra
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Szabadon választható tárgy
11. A tárgy részletes tematikája

Mátrix monoton és mátrix konvex függvények, operátor Jensen egyenlőtlenség. Operátor perspektíva függvény, operátor közepek. A relatív entrópia és a maximális kvantum f-divergenciák konvexitási tulajdonságai. Kvantum f-divergenciák, kvantum Fisher információk. Kvantum rendszerek állapotbecslése, kvantum Cramér-Rao korlát. Majorizálási reláció. A pinching technika és alkalmazásai a kvantum-információelméletben. Araki-Lieb-Thirring egyenlőtlenség, Golden-Thompson egyenlőtlenség. Különböző kvantum Rényi divergenciák tulajdonságai és összehasonlítása. Alkalmazások a kvantum hipotézisvizsgálatban.

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
vizsga-
időszakban
szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
oktatóval egyeztetve
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Rajendra Bhatia: Matrix Analysis
Fumio Hiai: Matrix Analysis: Matrix Monotone Functions, Matrix Means, and Majorization
Fumio Hiai, Dénes Petz: Introduction to matrix analysis and applications
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
34
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Mosonyi Milán
egyetemi docens
Analízis Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Horváth Miklós