Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: specializációja:
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizika Tanszék
A témavezető neve: Virosztek Attila
- tanszéke: Fizika Tanszék
- beosztása: egyetemi tanár
- email címe: virosztek.attila@wigner.mta.hu
A kidolgozandó feladat címe: Topológikus szigetelők alacsony dimenzióban
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Az egy atomi réteg vastagságú grafitsik (grafén) Nobel-dijjal elismert fölfedezése nyomán intenziv kutatás indult meg a topológikus szigetelők témakörében. Kiderült, hogy a szilárdtestbeli elektronoknak még a kölcsönhatást nem tartalmazó modellje is tartogat újdonságokat. Bár minden szigetelőre igaz, hogy a Bloch-probléma sajátérték-spektrumában véges nagyságú tiltott sáv van a betöltött és be nem töltött állapotok között, a sajátvektorok (Bloch-függvények) topológikus tulajdonságai lényegesen különbözhetnek. A Brillouin-zónában végzett adiabatikus mozgáshoz zérustól különböző Berry-fázis tartozhat, mely különböző egész számokkal (Chern-számokkal) jellemezhető sávokhoz, illetve szigetelőkhöz (Chern-szigetelők) vezethet. A topológikus tulajdonságok a tömbi anyag mérhető fizikai mennyiségeit (pl. Hall-állandó) is befolyásolhatják, de különösen érdekes helyzet áll elő két topológikusan különböző szigetelő határfelületén, mely a várakozással ellentétben fémes jelleget fog ölteni. A szakdolgozó feladata lesz az irodalom, és egyszerű egy-, valamint kétdimenziós modellek (SSH, Haldane) tanulmányozása alapján a jelenségkör feltérképezése, a topológikus invariánsok meghatározása, továbbá a fémes felületi állapotok vizsgálata.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu