Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: specializációja:
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Nukleáris Technika Tanszék
A témavezető neve: Szieberth Máté
- tanszéke: Nukleáris Technika Tanszék
- beosztása: egyetemi docens
- email címe: szieberth@reak.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Gyorsítóval hajtott szubkritikus reaktor kiégésmodelljének fejlesztése
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A kiégett nukleáris üzemanyagból származó másodlagos aktinidák transzmutációjára alkalmas perspektívikus berendezés az ún. gyorsítóval hajtott szubkritikus rendszer (Accelerator Driven System, ADS). Az ADS koncepció felépítését tekintve egy nagyenergiás protongyorsítóból, egy nehézfém spallációs céltárgyból és egy szubkritikus reaktorzónából áll. A zóna szubkritikussága miatt az ADS üzemanyaga nagyobb arányban tartalmazhat másodlagos aktinidákat, mint a hagyományos gyorsreaktorok, ami kedvező a könnyűvizes reaktorok kiégett üzemanyagából származó másodlagos aktinidák elfogyasztása szempontjából. A nukleáris üzemanyagciklussal kapcsolatos kérdések vizsgálatára a BME Nukleáris Technikai Intézetben kifejlesztettünk egy gyors kiégésszámítási módszert (FITXS), amelynek segítségével az egycsoport-hatáskeresztmetszetek részletes üzemanyag-összetétel függvényében történő illesztése alapján rövid idő alatt, a kezdeti üzemanyag-összetételek széles tartományára képes meghatározni a reaktorok kiégett üzemanyagát.

A hallgató feladata egy kiválasztott ADS koncepcióra vonatkozó közelítő kiégés-modell fejlesztése a BME NTI-ben kidolgozott FITXS módszer és egy alkalmas reaktorfizikai kód segítségével, valamint ADS-eket, illetve hagyományos gyors- és könnyűvizes reaktorokat tartalmazó üzemanyagciklusok vizsgálata. Ehhez a hallgatónak várhatóan a következő feladatokat elvégeznie:

  • Gyorsítóval hajtott szubkritikus rendszerek irodalmának áttekintése, az ADS-ekre vonatkozó transzport- és kiégésszámítások módszertanának megismerése;

  • A BME NTI-ben kifejlesztett FITXS módszer megismerése;

  • Egy kiválasztott ADS koncepció részletes geometriai modelljének kidolgozása egy alkalmas reaktorfizikai kódban;

  • Hatáskeresztmetszet-adatbázis létrehozása az egycsoport-hatáskeresztmetszetek FITXS módszerrel történő parametrizálásához;

  • A létrehozott kiégésmodell verifikációja részletes zónaszámításokkal történő összevetéssel;

  • A kiégésmodell integrálása a BME NTI-ben fejlesztett üzemanyagciklus-szimulációs szoftverbe, valamint ADS-eket, illetve hagyományos könnyűvizes reaktorokat és negyedik generációs gyorsreaktorokat tartalmazó üzemanyagciklusok vizsgálata.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu