Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Bevezető fizika
2. A tárgy angol címe Introductory Physics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 2 + 0 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Kornis János beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja Akkreditációs bizottság döntési időpontja
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Középiskolai fizika ismeretek
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
11. A tárgy részletes tematikája

A tárgy célja, hogy szinkronban haladva a Fizika 1 és a Fizika 1i tantárgyakkal lehetőséget biztosítson a mérnök BSc képzések hallgatóinak a felzárkózására.

1. Pontszerű test kinematikája 1. (fizikai mennyiség, hosszúság- és időegység, 1D mozgás, elmozdulás, út, pozíció, sebesség, átlagsebesség, pillanatnyi sebesség, gyorsulás, szabadesés)
2. Pontszerű test kinematikája 2. (2D mozgások, mozgások függetlenségének elve, körmozgás,Kepler törvények)
3. Dinamika 1. (Newton axiómák, Galilei-féle relativitási elv, Anyagi pont mozgásegyenlete)
4. Dinamika 2. (Erőtörvények,  Körmozgás dinamikája)
5. Impulzus, erőlökés. (Impulzus megmaradás, impulzusmomentum, forgatónyomaték)
6. ismétlés, felkészülés az 1. ZH-ra.
7. Munka, energia, teljesítmény (Energia, munkatétel, kinetikus energia, potenciális energia, mechanikai energia megmaradás tétele, konzervatív erők, potenciál)
8. Rezgő mozgás. (harmonikus rezgőmozgás, energia viszonyok, ingák, csillapított rezgő mozgás, kényszerrezgés, rezonancia)
9. Hullámok, hangtan. (állóhullámok, Doppler effektus, Huygens elv, interferencia, polarizáció)
10. Elektrosztatika. (dörzselektromosság, Coulomb törvény, elektromos tér, elektromos dipólus, az elektron töltése, vezető elektromos térben, elektromos megosztás, Gauss törvény)
12. Ismétlés, felkészülés a 2. ZH-ra
13. Konzultáció

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Két zárthelyi dolgozat teljesítése egyenként legalább 50%-ra vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
A zárthelyi dolgozatok előtt egy-egy alkalommal, ill. az oktatóval egyezteve
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Dr. Paál Tamás: Fizika a gimnáziumok 9.,10.,11. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó)
Dér – Radnai – Soós: Fizikai Feladatok I-II. kötet (Holnap Kiadó)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
12
16.4 Zárthelyik megírása
6
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Kornis János
egyetemi docens
Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Halbritter András