Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Fizika laboratórium 2
2. A tárgy angol címe Physics Laboratory 2
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 3 f Kredit 5
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE11AF28 FizLab1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Vankó Péter beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2018.06.22. Akkreditációs bizottság döntési időpontja
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Középiskolai matematika és fizika tananyag, Kísérleti fizika 1, 2 és 3 tananyaga, Bevezető laboratórium és Fizika laboratórium 1 tananyaga.
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizika BSc képzés kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

Alapvető mérőműszerek, mérési eljárások és módszerek gyakorlása. A mérések kiértékelésének, a hibaszámításnak és a jegyzőkönyv készítésének gyakorlása.

Összetettebb elektromos, mechanikai, hőtani és optikai mennyiségek mérése.

Kézi és számítógépes adatgyűjtés. Alapvető műszerek (tápegységek, hanggenerátorok, multiméterek, oszcilloszkóp, stb.) használata.

A kísérleti fizika tárgyakban előforduló jelenségekhez kapcsolódó mérések.

Önálló mérési feladat.

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Az összes laboratóriumi gyakorlat sikeres teljesítése (órai felmérés, mérési napló és mérési jegyzőkönyv). vizsga-
időszakban
-
13. Pótlási lehetőségek
Legfeljebb 3 hiányzó gyakorlat a félév során, egyeztetett időpontban pótolható.
14. Konzultációs lehetőségek
Egyeztetés alapján a laborvezetővel.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Fizika laboratórium 2.: http://fizipedia.phy.bme.hu/index.php/Fizika_laboratórium_2.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
80
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
150
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Vankó Péter
egyetemi docens
Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Halbritter András