Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Fizika ismeretfelmérés
2. A tárgy angol címe Preliminary Test in Physics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 0 s Kredit 0
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Vankó Péter beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2018.06.25. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2018.06.26.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Középiskolai matematika és fizika tananyag ismerete.
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizika BSc képzés kritériumtárgya
11. A tárgy részletes tematikája

A tárgy célja a Fizika BSc képzés alaptárgyainak megértéséhez szükséges középiskolai fizika tananyag ismeretének ellenőrzése és hiányosságok esetén a felzárkózás megkövetelése.

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Fizika ismeretfelmérés sikeres megírása az 1. oktatási héten. vizsga-
időszakban
-
13. Pótlási lehetőségek
A Fizika feladatok megoldása 1 tárgy sikeres teljesítése vagy a pótlási héten az ismételt Fizika ismeretfelmérés sikeres megírása.
14. Konzultációs lehetőségek
Az ismételt felmérő előtt egyeztetés alapján
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Középiskolás fizika tankönyvek
Kísérleti fizika példatár: http://fizipedia.bme.hu/index.php/Kísérleti_fizika_példatár
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
0
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
0
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
0
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Vankó Péter
egyetemi docens
Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Halbritter András