Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Fizika feladatok megoldása 1
2. A tárgy angol címe Solving Problems in Physics 1
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 3 + 0 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Vankó Péter beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2018.06.25. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2018.06.26
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Középiskolai matematika és fizika tananyag alapszintű ismerete.
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizika BSc képzés szabadon választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

A tárgy a Kísérleti fizika gyakorlat 1 tárgyhoz kapcsolódóan segíti a középiskolából gyengébb előképzettséggel érkező hallgatók felzárkóztatását, és ezzel a Kísérleti fizika gyakorlat 1 valamint a Kísérleti fizika 1 tárgy sikeres teljesítést.

A témakörök megegyeznek a Kísérleti fizika gyakorlat 1 tematikájában szereplőkkel (Deriválás; Integrálás; Tömegpont kinematikája; Tömegpont dinamikája I.; Tömegpont dinamikája II.; Munka, energia; Pontrendszerek; Merev testek I.; Merev testek II.; Rugalmas testek és folyadékok; Rezgések I.; Rezgések II.; Hullámok), de a hangsúly a feladatok részletes megoldási módjának a gyakorlásán van.

 

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
3 zárthelyi mindegyikének teljesítése a gyakorlatokon vizsga-
időszakban
-
13. Pótlási lehetőségek
A 3 zárthelyi mindegyike pótolható, közülük egy (különeljárási díj ellenében) akár másodszor is.
14. Konzultációs lehetőségek
Egyeztetés alapján a gyakorlatvezetővel
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Kísérleti fizika példatár: http://fizipedia.bme.hu/index.php/Kísérleti_fizika_példatár.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
34
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Vankó Péter
egyetemi docens
Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Halbritter András