Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Haladó problémamegoldó szeminárium 1
2. A tárgy angol címe Advanced Problem Solving Seminar 1
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 2 + 0 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Vankó Péter beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2018.06.25. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2018.06.26.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Középiskolai matematika és fizika tananyag emeltszintű ismerete.
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizika BSc képzés szabadon választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

A tárgy a középiskolából az átlagosnál magasabb szintű felkészültséggel érkező hallgatók számára a középiskolai tehetséggondozásból és versenyekről (Eötvös-verseny, nemzetközi diákolimpiák) ismert stílusú (izgalmas, érdekes, szép, ötletet igénylő) fizika problémákkal való továbbfoglalkozást teszi lehetővé.

A tematika kapcsolódik a Kísérleti fizika gyakorlat 1 tárgy tematikájához, de színvonalában és tartalmában is túlmutat azon. A hangsúly a feladatok megoldásához szükséges stratégiák elsajátításán van.

A gyakorlatokon az előzetesen kitűzött, és (legalább részben) önállóan, előzesetesen megoldott feladatok közös megbeszélése, disszkussziója történik.

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Rendszeres készülés és beszámolás a gyakorlatokra kitűzött feladatokból. vizsga-
időszakban
-
13. Pótlási lehetőségek
Átfogó beszámoló a pótlási héten.
14. Konzultációs lehetőségek
Egyeztetés alapján a gyakorlatvezetővel
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Feladatarchívum: http://fizipedia.bme.hu/index.php/Kísérleti_Fizika_1._Tehetséggondozó_csoport_házi_feladat_gyűjtemény
Gnädig Péter, Honyek Gyula, Vigh Máté: 333+ Furfangos Feladat Fizikából
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
62
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Vankó Péter
egyetemi docens
Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Halbritter András