Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Bevezető laboratórium
2. A tárgy angol címe Introductory Laboratory Exercises
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 2 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Bordács Sándor beosztása egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2018.06.25. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2018.06.26.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Középiskolai matematika és fizika tananyag
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizika BSc képzés kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Alapvető hibaszámítási ismeretek. Mérési adatok kiértékelése számítógép segítségével, alapvető műveletek a mérési adatokkal, ábrázolás, görbeillesztés. Egyszerű mérések, melynek keretében a hallgatók rutinszinten megismerik egyszerű kézi digitális multiméterek, illetve számító gépes mérőkártyák használatát, és begyakorolják a felvett adatok kezelését, kiértékelését és a hibaszámítást. A mérőkártyák segítségével a hallgatók megismerik a függvénygenerátorok és digitális oszcilloszkópok alapvető funkcióit. A félév során minden hallgató összesen 6, egyenként 4 kontaktórás laborgyakorlaton vesz részt.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Laboratóriumi gyakorlatok sikeres teljesítése (zárthelyi és jegyzőkönyv) vizsga-
időszakban
-
13. Pótlási lehetőségek
Legfeljebb 2 hiányzó gyakorlatot a szorgalmi időszak alatt megbeszélt időpontban lehet pótolni
14. Konzultációs lehetőségek
Egyeztetés alapján
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A tárgy honlapján közzétett segédanyagok
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
7
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
25
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Halbritter András
egyetemi tanár
Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Halbritter András