Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Önálló projektmunka
2. A tárgy angol címe Research Project
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 2 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Bordács Sándor beosztása egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2018.07.01. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2018.10.16.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
a Fizika BSc képzés szabadon választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

A hallgató a félév folyamán egy választott témavezető irányításával bekapcsolódik egy a kötelező anyagonot meghaladó kutatási projektbe. A tárgy célja, hogy a hallgató megismerje a tudományos kutatás módszertanát és a tananyagon túlmutató szakmai ismereteket sajátítson el. A tárgy teljesítéséhez az önálló munka eredményét egy rövid (legalább 15 oldalas) dolgozatban kell összefoglalni, valamint a félév végén egy előadásban be kell mutatni az elvégzett munkát. A projektmunka elkészítése jó kiindulópontot jelent TDK dolgozat benyújtásához.

During the semester, the student conducts research work under the guidance of a supervisor. The aim of the project is to get acquainted with the methodology of scientific research and to acquire professional knowledge beyond the curriculum. In order to complete the subject, the results of the independent work must be summarized in a short essay (at least 15 pages). The results must be also presented in a lecture at the end of the semester. The dissertation and the presentation may help in submitting a TDK dissertation..

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
rendszeres konzultáció a témavezetővel, egy legalább 20 oldalas dolgozat elkészítése és bemutatása vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
nincs
14. Konzultációs lehetőségek
témavezetővel folyamatosan
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
62
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Bordács Sándor
egyetemi adjunktus
Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Halbritter András