Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Önálló számítógépes projektmunka
2. A tárgy angol címe Computational Research Project
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 2 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Török János beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2018.07.01. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2018.10.16.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
A fizikus mesterképzések szabadon választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

A hallgató a félév folyamán az oktató és egy választott témavezetóirányításával számítógépes fejlesztőmunkát végez. A tantárgy célja egy a fizikai kutatásokhoz kapcsolódó koplex számítástechnikai probléma megoldása a tervezéstől kezdve a megvalósításig. A feladat nem lehet része a diplomamunkának, de a kapott szoftvert, illetve annak eredményeit természetesen fel lehet használni.

A tárgy teljesítéséhez be kell nyújtani a munka dokumentációját, illetve egy előadás keretében az elkészül munkát.

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
rendszeres konzultáció, dokumentáció, előadás vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
nincs
14. Konzultációs lehetőségek
folyamatos
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
62
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Török János
egyetemi docens
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László