Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: Keveházi Zsombor specializációja: Fizika BSc - fizikus
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
A témavezető neve: dr. Varga Imre
- tanszéke: Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
- beosztása: egyetemi docens
- email címe: varga@phy.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Kvantum mechanikai rendszerek a fázistéren
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Jónéhány tisztán kvantummechanikai rendszer esetén a megfelelő bázis választása fontos lehet a megoldások keresésében. Vannak esetek, amikor a modell paramétereinek bizonyos tartományán egyfajta bázis lenne hasznos, de más tartományban egy teljesen másik, akár komplementer bázis lenne a megfelelő. Például rendezetlen rendszerekben kis rendezetlenség esetén az impulzustér jobb, de nagyon erős rendezetlnség esetén éppen a helyreprezentáció felel meg jobban. Természetesen az az eset a legérdekesebb, amikor a rendszer egyformán 'messze' van e két határesettől. Például ilyen esetben a két reprezentációt együtt tekintve fázistér, azaz (x,p) térbeli leírást alkalmazhatunk, ami jól ismert a klasszikus fizikából. Sikerült már korábban kimutatni, hogy ez a reprezentáció esetenként újszerű megvilágítást adhat (ld. New Journal of Physics 6, 70 (2004) vagy Physical Review E 68, 026202 (2003)). Bár az idézett cikkek régebben keletkeztek, az utóbbi időben egyre több modell esetén jó pár kutatócsoport használja ezt a leírást.

 

A feladat az volna, hogy néhány egydimenziós rendezetlen illetve kvázi-periodikus rendszerek esetén a sajátállapotok tipikus (átlagos) viselkedését a fátistérbeli Husimi reprezentáció vagy a Wigner-fv segítségével tanulmányozzuk és elemezzük. Ennek segítségével általánosan is használható vizsgálati eljárás kidolgozása a cél. Illetve újszerű megvilágítást lehet adni ezen rendszerek vizsgálatánál.

 

Továbblépési lehetőség az alacsony dimenziós, rendezetlen, kvantum kritikus rendszerek vizsgálata, illetve kölcsönható esetben a kritikus pont körüli viselkedés vizsgálata fázistér leírással. 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu