Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: Szántó Imre specializációja: Fizika BSc - alkalmazott fizika
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
A témavezető neve: dr. Varga Imre
- tanszéke: Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
- beosztása: egyetemi docens
- email címe: varga@phy.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Kvantum rendszerek dinamikája
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Az interneten több programrendszer is ismert, amelyek kvantummechanikai szimulációk futtatására készültek. Ilyen programrendszerek jó alapot nyújtanak kutatásokhoz de az oktatásban is fontos szerepet kaphatnak.

 

Jelen témajavaslatban a hallgató feladata olyan programrendszerek implementálása, amelyek bizonyítottan hatékonyan szolgálják a kutatást és az oktatást is.

 

Az egyik feladat a QuTIP (Quantum Toolbox in Python) rendszer implementálása linuxos, MacOS és esetleg MSWindows környezetben. Ez a rendszer már több, mint 300 tudományos közleményhez járult hozzá. Az utóbbi időben a python nyelv használata nagyon elterjedt kvantum szimulációk esetén ezért hasznos része a nyelv készségszintű elsajátítása is.

 

Egy másik rendszer a WavePacket, amelyet abban a MATLAB környezetben lehet használni, amely a BMEn is elérhető. Ez a rendszer nagyon sok kvantummechanikai probléma kezelésére alkalmas. Folyamatos fejlesztések alapján igen kiterjedt rendszerről van szó. Az implementálás sikerességét természetesen publikálható továbbfejlesztések követik:

  • egydimenziós rendezetlen rendszerek dekoherenciájának Lindblad analízise
  • Jaynes-Cummings, Dicke és más kvantum optikai modellek vizsgálata a rendszer komplexitásán keresztül
  • kölcsönhatás és rendezetlenség összjátéka alacsony dimenziós rendszerekben

Alacsony dimenziós de kvantum kritikus rendszerek tanulmányozása ezen programrendszerek segítségével.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu