Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: Blum Balázs specializációja: Fizika BSc - alkalmazott fizika
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizika Tsz.
A témavezető neve: Dr. Simon Ferenc
- tanszéke: Fizika Tsz.
- beosztása: egyetemi tanár
- email címe: f.simon@eik.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Időfelbontott mikrohullámú méréstechnika fejlesztése
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:
A mikrohullámú frekvenciatartományban végzett mérések a modern anyagtudományi kutatások, spektroszkópia, és alapvető kvantumjelenségek vizsgálatai területén kiemelt fontosságúak. A jelentkező feladata a laborunkban működő impulzusüzemű mikrohullámú méréstechnika eszközeinek fejlesztése, és mérések elvégzése félvezetők fénnyel indukált töltéshordozó élettartamának mérése céljából. A munka során a jelentkező elsajátítja a mikrohullámú méréstechnika módszereit, számítógépes műszervezérlést, és a kapott eredmények fizikai értelmezésének alapjait.
A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu