Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: Bojtor András specializációja: Fizikus MSc - optika és fotonika
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizika Tsz.
A témavezető neve: Dr. Simon Ferenc
- tanszéke: Fizika Tsz.
- beosztása: egyetemi tanár
- email címe: f.simon@eik.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: ÚJ TÍPUSÚ, METILAMMÓNIUM HALID ALAPÚ NAPELEM ANYAGOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A metilammónium-halid perovszkitok új, széles körben kutatott anyagok, melyek rendkívüli felhasználási lehetőséggel rendelkeznek a félvezetőiparban. A laborunkban anyagtudományi és kvantumtechnológiai alapkutatások számára fejlesztett berendezések találhatóak, valamint szoros együttműködésben állunk az École Polytechnique Fédérale de Lausanne Laboratory of Physics of Complex Matter laborjával. A jelentkező feladata a vizsgálandó minták előállítása oldatokból, az előállított minták karakterizálása pásztázó elektron mikroszkópos módszerrel, és fotolumineszcens spektroszkópiával. Ezen anyagok napelemként történő felhasználásához szükséges a nem egyensúlyi töltéshordozó koncentráció időfüggésének vizsgálata. A jelentkező feladata az impulzuslézerrel gerjesztett töltéshordozók számának időbeli lefutását meghatározni mikrohullámú reflektometriával.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu