Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: specializációja:
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Nukleáris Technikai Intézet
A témavezető neve: Dr. Yamaji Bogdán
- tanszéke: Nukleáris Technikai Intézet
- beosztása: egyetemi docens
- email címe: yamaji@reak.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Pálcaköteg kísérleti modell tervezése PIV mérésekhez
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A Nukleáris Technikai Intézetben 2007-től áll rendelkezése Particle Image Velocimetry (PIV) mérőrendszer, mely alkalmas komplex geometriában lejátszódó áramlási folyamatok beavatkozás-mentes mérésére. A kétdimenziós sebességmezők rögzítésére és vizsgálatára alkalmas méréstechnikát eredményesen alkalmaztuk eddig többek között eltérő hőmérsékletű csóvák keveredésének vizsgálatára, az Oktatóreaktor fűtőelempálcája körül kialakuló áramkép feltérképezésére és a pálca felületén kialakuló hőátadási tényező becslésére, vagy az MSFR sóolvadékos reaktorkoncepció aktív zónájában létrejövő áramlási tér vizsgálatára.

A szakdolgozat a gázhűtésű gyorsreaktor demonstrációs reaktorának, az Allegro-nak, illetve a várhatóan Magyarországon is megépülő VVER-1200 reaktortípus üzemanyag-kazettájában is alkalmazott háromszögrács geometriájú pálcakötegekben kialakuló áramlások vizsgálatát célozza. A nemzetközi szakirodalomban jelenleg dominálnak a négyzetrács geometriájú pálcakötegeket vizsgáló PIV mérések, mivel a nyugati PWR-ek esetén ilyen elrendezésűek a fűtőelemkötegek. Háromszögrács geometriát a közelmúltban csak Hassan és szerzőtársai [1] vizsgáltak negyedikgenerációs LMFR üzemanyag modelljén végzett mérésekkel, illetve korábban Tar és szerzőtársai végeztek méréseket VVER-440 üzemanyag modellen [2].

A szakdolgozó feladata egy hét pálcát tartalmazó háromszögrács geometriájú mérési elrendezés megtervezése figyelembe véve a modellezendő fűtőelemköteg jellemzőit és az alkalmazandó hasonlósági kritériumokat. A tervezéskor figyelembe kell venni, hogy a modellben rendelkezésre álljon megfelelő kezdeti szakasz, hogy a vizsgált szakaszon biztosítva legyen a kialakult áramlás, valamint figyelembe kell venni a mérés kezelhetőségét (kalibráció, módosítsok, tisztítás, stb) és az ahhoz szükséges teret, méreteket. A szakdolgozatban össze kell foglalni a problémakörre vonatkozó nemzetközi szakirodalom eredményeit is.

[1]     Nguyen, Goth, Jones, Lee, Hassan: PIV measurements of turbulent flows in a 61-pin wire-wrapped hexagonal fuel bundle; International Journal of Heat and Fluid Flow 65 (2017) 47–59

[2]     Tar és tsai: VVER üzemanyag kazetta hűtőközeg keveredésének kísérleti vizsgálata PIV méréstechnikával; Nukleon, 2008. november I. évf. (2008) 20

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu