Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: Szarvas Csongor Kristóf specializációja: Fizika BSc - alkalmazott fizika
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Atomenergetika Tanszék/Nukleáris Technikai Intézet
A témavezető neve: Dr. Szalóki Imre
- tanszéke: Atomenergetika Tanszék/Nukleáris Technikai Intézet
- beosztása: egyetemi docens
- email címe: szaloki@reak.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Nagy aktivitású sugárforrások gammaspektrumai kiértékelési algoritmusának optimalizálása
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Nukleáris ipari környezetben gyakran szükség van in-situ gammaspektrometriai mérések végzésére az üzemelési biztonság és dozimetriai ellenőrzés érdekében. Az ilyen jellegű méréseket a spektroszkópiai szempontból gyakran nem optimális körülmények között kell végezni. Ezért, a gammaspektrumok feldolgozása során figyelembe kell venni az aktuális méréstechnikai feltételeket a detektált radioizotópok csúcsterületének és aktivitásának meghatározásában. Automatikus üzemmóddal rendelkező gammaspektrometriai mérőrendszerek esetén a kalibrációs paraméterek esetleges megváltozása, a valódi koincidencia jelenség nem megfelelő figyelembe vétele és az időben változó intenzitásokkal és energiaeloszlással rendelkező spektrumoknak egy előre parametrizált feldolgozásánál eredményezhet a valóságostól jelentősen eltérő aktivitás adatokat. Ez utóbbi jelenségek hatására a monitoring rendszer nem reális radiológiai állapotot jelezhet.

A jelölt feladata ennek a gammaspektrometriai problémának megoldása egy olyan kiértékelő algoritmus kidolgozásával, amely interaktív módon figyelembe tudja venni a különböző okok miatt, előre nem jelezhetően kialakult méréstechnikai állapotot, illetve optimalizált kiértékelést végez az automatikus mérőrendszerek által gyűjtött gammaspektrumokon.      

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu